Członkowie

Uniwersytet Gdański
dr hab. Anna Jurkowska–Zeidler, prof UG

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej
Przewodnicząca UKU

rector_international@ug.edu.pl

Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski, Uniwersytet Śląski

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej
Wiceprzewodniczący UKU

prorektorrw@us.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Rafał Witkowski, prof. UAM

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej
Wiceprzewodniczący UKU

vicerector-intl@amu.edu.pl

Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Łukasz Bogucki

Prorektor ds. współpracy z zagranicą

prozagranica@uni.lodz.pl

Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Armen Edigarian

Prorektor ds. dydaktyki

prorektor.dydaktyka@uj.edu.pl

Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US

Prorektor ds. organizacji

proorganizacja@usz.edu.pl

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka

Prorektor ds. Nauki

prorektor.ds.nauki@ujk.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Sambor Grucza

Prorektor ds. współpracy i spraw pracowniczych

prorektor.wspolpraca@adm.uw.edu.pl

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej

prorektor.nauka@umcs.pl

Uniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. Idalia Kasprzyk

Prorektor ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych

prorektor.cn@ur.edu.pl

Uniwersytet Opolski
dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO

Prorektor ds. rozwoju i finansów

rafal.matwiejczuk@uni.opole.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. inż. Marek Macko, prof. Uczelni

prorektor ds. rozwoju i współpracy

wspolpraca@ukw.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Patrycja Matusz, prof. UW

Prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych

prorektor.projekty@uwr.edu.pl

Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

prorektorDN@uz.zgora.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
prof. dr hab. Przemysław Nehring

prorektor ds. kształcenia

prorektor-nehring@umk.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL

Prorektor ds. Studentów, Doktorantów i Rozwoju

prorektor.studenci@kul.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz.

prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej

pnwm@uksw.edu.pl

Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Izabela Święcicka

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej

prorektor.nauka@uwb.edu.pl

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. ucz.

Pełnomocnik Rektora ds. Umiędzynarodowienia

robert.wozniak@upjp2.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. Paweł Wielgosz

Prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni

pawel.wielgosz@uwm.edu.pl

To top