krrup

Członkowie

dr hab. Anna Jurkowska–Zeidler, prof UG

Uniwersytet Gdański

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej
Przewodnicząca UKU

rector_international@ug.edu.pl

prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski, Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Śląski

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej
Wiceprzewodniczący UKU

prorektorrw@us.edu.pl

dr hab. Rafał Witkowski, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej
Wiceprzewodniczący UKU

vicerector-intl@amu.edu.pl

prof. dr hab. Łukasz Bogucki

Uniwersytet Łódzki

Prorektor ds. współpracy z zagranicą

prozagranica@uni.lodz.pl

prof. dr hab. Armen Edigarian

Uniwersytet Jagielloński

Prorektor ds. dydaktyki

prorektor.dydaktyka@uj.edu.pl

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US

Uniwersytet Szczeciński

Prorektor ds. organizacji

proorganizacja@usz.edu.pl

prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prorektor ds. Nauki

prorektor.ds.nauki@ujk.edu.pl

prof. dr hab. Sambor Grucza

Uniwersytet Warszawski

Prorektor ds. współpracy i spraw pracowniczych

prorektor.wspolpraca@adm.uw.edu.pl

prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej

prorektor.nauka@umcs.pl

prof. dr hab. Idalia Kasprzyk

Uniwersytet Rzeszowski

Prorektor ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych

prorektor.cn@ur.edu.pl

dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO

Uniwersytet Opolski

Prorektor ds. rozwoju i finansów

rafal.matwiejczuk@uni.opole.pl

dr hab. inż. Marek Macko, prof. Uczelni

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prorektor ds. rozwoju i współpracy

wspolpraca@ukw.edu.pl

dr hab. Patrycja Matusz, prof. UW

Uniwersytet Wrocławski

Prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych

prorektor.projekty@uwr.edu.pl

prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska

Uniwersytet Zielonogórski

Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką

prorektorDN@uz.zgora.pl

prof. dr hab. Przemysław Nehring

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prorektor ds. kształcenia

prorektor-nehring@umk.pl

dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prorektor ds. Studentów, Doktorantów i Rozwoju

prorektor.studenci@kul.pl

ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej

pnwm@uksw.edu.pl

prof. dr hab. Izabela Święcicka

Uniwersytet w Białymstoku

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej

prorektor.nauka@uwb.edu.pl

ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. ucz.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Pełnomocnik Rektora ds. Umiędzynarodowienia

robert.wozniak@upjp2.edu.pl

prof. dr hab. Paweł Wielgosz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni

pawel.wielgosz@uwm.edu.pl

Skip to content