krrup

Kontakt

Uniwersytecka Komisja Umiedzynarodowienia
ul. Jana Bażynskiego 8, 80-309 Gdańsk
tel. 58 523 20 36
rector_international@ug.edu.pl

Skip to content