krrup

O komisji

Uniwersytecka Komisja Umiędzynarodowienia (UKU) została powołana przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich na wniosek Rektora UG, prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego, w listopadzie 2022 r.

W UKU zasiadają przedstawiciele wszystkich uniwersytetów tworzących Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich. Komisja, której siedziba mieści się w UG, skupiać się będzie wokół zagadnień współpracy międzynarodowej i koordynacji działań między polskimi uczelniami a szkołami wyższymi na całym świecie.

Pierwszą Przewodniczącą UKU na lata 2023-24 została Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG.

Skip to content